Beste,

 

Vanuit de onderzoeksgroep Fysische geneeskunde en Revalidatie van het UZ Leuven is er een onderzoeksproject opgestart om een beter zicht te krijgen omtrent het aanwenden van medicinale cannabis onder Belgische specialisten (neurologen en artsen in de fysische geneeskunde en revalidatie) voor de behandeling van spasticiteit bij patiënten met een neurologische aandoening:

“Survey among Belgian physicians on their expertise and attitude regarding the use of Cannabinoids as a treatment of spasticity in neurological patients” (Onderzoeksnummer: MP017772).

Via deze weg willen wij dan ook een verzoek indienen om deze survey uit te sturen naar de leden van de Belgische beroepsvereniging voor fysische geneeskunde en revalidatie.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en zal, op volledig anonieme wijze, afgenomen worden via het online platform Qualtrics. Deze studie is opgesteld na evaluatie en goedkeuring door de Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven en alle nodige stappen om de vertrouwelijkheid van de informatie en de privacy van de betrokkenen te beschermen worden ondernomen.

Deze survey is toegankelijk via onderstaande link:

Nederlands

Frans 

 

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met de verantwoordelijk onderzoeker.

 

Alvast bedankt,

 

Cher,

 

La groupe de recherche Médecine physique et de Réadaptation de l’UZ Leuven mène une enquête concernant l’application médicale du cannabis par les spécialistes belges (Neurologie et Médecine physique et de Réadaptation) pour le traitement de la spasticité chez des patients qui souffrent d’une maladie neurologique :

“Survey among Belgian physicians on their expertise and attitude regarding the use of Cannabinoids as a treatment of spasticity in neurological patients” (Numéro de recherche : MP017772).

Par ce moyen, nous demandons que cette enquête soit envoyée aux membres actifs de l’Association Professionnelle Belge de Médecine physique et de Réadaptation.

Remplir ce questionnaire prend environ 5 minutes de temps et sera mené de manière totalement anonyme via une enquête en ligne sur la plateforme Qualtrics. Les résultats obtenus sont strictement confidentiels et toutes les mesures nécessaires pour protéger la confidentialité des informations et la vie privée des personnes concernées seront prises.

 

Cette étude est accessible via le lien ci-dessous :

Français

 

Néerlandais  

 

Pour plus d’informations, vous pouvez toujours contacter le chercheur responsable.

 

Merci d’avance,

 

 

Dr. Maarten Lauwers (verantwoordelijk onderzoeker / chercheur responsable)Fysische geneeskunde en revalidatie – UZ LeuvenEmail: lauwers.maarten@uzleuven.be