De Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen heeft volgende gecombineerde functie vacant:

 

zelfstandig academisch personeel 60% ZAP UAntwerpen/diensthoofd UZA in het domein neurologie

 

Functie

Zelfstandig Academisch Personeel 60%

Je draagt bij aan de drie kerntaken van de Universiteit Antwerpen: onderwijs (40%), onderzoek (40%) en dienstverlening (20%). Ook organiserende en leidinggevende taken kunnen tot je opdracht behoren.

Onderwijs

· Je verstrekt kwalitatief hoogstaand onderwijs in neurologie.

· Jouw onderwijsopdracht evolueert in functie van de opleidingsprogramma’s en behaalde taalcertificaten. Je bent onder meer titularis van de opleidingsonderdelen Neuro- en cognitieve wetenschappen (5 STP) en zenuwstelsel (7 STP) binnen de bama geneeskunde en coördineert de voortgezette opleiding in de neurologie.

· Je werkt mee aan de ontwikkeling van activerende, studentgecentreerde en competentiegerichte opleidingsonderdelen en studieprogramma’s.

· Je begeleidt studenten bij bachelor- en masterproeven.

Onderzoek

· Je bouwt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uit in neurologie.

· Je initieert nieuwe onderzoekslijnen en coördineert de voortgang van wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Je participeert eveneens in de lopende onderzoeksprogramma’s.

· Je verwerft en beheert (inter)nationale onderzoeksfinanciering.

· Je publiceert in internationale tijdschriften en vakliteratuur.

· Je bouwt een internationaal wetenschappelijk netwerk uit.

· Je begeleidt doctoraatsstudenten en postdoctorale onderzoekers.

Dienstverlening

· Je neemt interne en externe opdrachten van wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op. Je neemt onder meer deel aan studentenwerving, raden en commissies, populaire wetenschapscommunicatie, … .

Organisatie en leiderschap

· Je neemt coördinerende verantwoordelijkheden op het vlak van onderwijs, onderzoek en/of dienstverlening op en je bouwt mee aan het beleid.

· Je geeft op een motiverende, coachende wijze leiding. Daarbij heb je aandacht voor het groeiproces en de ontwikkeling van je medewerkers.

·

Diensthoofd

Je oefent een voltijds mandaat uit als hoofd van de Dienst Neurologie in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Je bent verantwoordelijk voor:

· de klinische organisatie van de dienst;

· de organisatie van en de deelname aan een georganiseerd wachtsysteem;

· de coördinatie van de multidisciplinaire werking van de dienst en interdisciplinaire samenwerking met verwante diensten.

Profiel

· Je behaalde een doctoraat op proefschrift in de medische wetenschappen.

· Je bent arts, houder van de bijzondere beroepstitel in de neurologie en je bent erkend arts-specialist met een anciënniteit zoals bepaald door de arbeidsvoorwaardenregeling van het UZA.

· Het bekleden van de functie van senior staflid, kliniekhoofd of adjunct-diensthoofdschap aan een universitair ziekenhuis, strekt tot aanbeveling.

· Je kan enkele jaren postdoctorale ervaring (of gelijkwaardige ervaring) aantonen. · Jouw onderzoekskwaliteiten sluiten aan bij het facultaire en universitaire onderzoeksbeleid.

· Je hebt een uitstekend onderzoeksdossier opgebouwd met peer reviewed publicaties. · Jouw onderwijscompetenties sluiten aan bij de onderwijsvisie van de Universiteit Antwerpen. Je bent gemotiveerd om je didactische vaardigheden verder te ontwikkelen via de aangeboden professionaliseringsmogelijkheden.

· Indien je de bestuurstaal, het Nederlands, niet machtig bent, ben je bereid om het Nederlands te leren tot op het ERK-niveau B2. Zodra je een lesopdracht opneemt als (co)titularis, kan je aantonen dat je de onderwijstaal van het opleidingsonderdeel op het ERK-niveau C1 beheerst. We ondersteunen internationale medewerkers met een integratietraject en bieden een passende taalbegeleiding aan in het kader van de Vlaamse taalregelgeving.

· Je toont leiderschapspotentieel en je geeft blijk van organisatievermogen.

· Je gaat kwaliteitsgericht, integer, creatief en samenwerkingsgericht te werk.

 

Aanbod

· We bieden een deeltijdse 60%, structurele aanstelling als ZAP-lid, in de graad van hoofddocent (of hoger, in functie van je professionele ervaring en academische kwalificaties). De aanstelling leidt na maximum drie jaar en na een gunstige prestatiebeoordeling tot een vaste benoeming. · Jouw brutomaandwedde wordt berekend volgens de barema’s voor het Zelfstandig Academisch Personeel en pro rata berekend op basis van het tewerkstellingspercentage.

· Je krijgt ecocheques, internet-connectiviteitsvergoeding en een fietsvergoeding of volledige terugbetaling van je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.

· De voorziene startdatum is 1 oktober 2023 of zo spoedig mogelijk nadien.

· Je werkt grotendeels op Campus Drie Eiken, in een dynamische en stimulerende werkomgeving. · Lees hier meer over werken bij de Universiteit Antwerpen en ontdek alle andere voordelen.

 

Solliciteren?

· Je kan tot en met 20 maart 2023 voor deze vacature solliciteren via het online sollicitatieplatform van de Universiteit Antwerpen. Klik op de knop ‘Solliciteren’, vervolledig het online sollicitatieformulier en voeg zeker de volgende bijlages toe: (1) je motivatiebrief, (2) de ingevulde sollicitatiebijlage voor ZAP, (3) je academisch cv.

· De selectiecommissie zal zo snel mogelijk na de sollicitatiedeadline alle sollicitaties bekijken. Zodra er een beslissing genomen is, brengen we je op de hoogte en informeren we je over de volgende stappen in de selectieprocedure. · Bij vragen over het online sollicitatieformulier kan je de Frequently Asked Questions raadplegen of mailen naar jobs@uantwerpen.be. Bij inhoudelijke vragen over de functie kan je contact opnemen met decaan prof. dr. Guy Hubens (e-mail: guy.hubens@uantwerpen.be, tel: 03/265.26.54).

 

 

Bijkomende informatie van het huidige diensthoofd:

 

De afdeling neurologie van het universitair ziekenhuis Antwerpen is een middelgrote universitaire dienst met 28 bedden, 1200 opnames met een overnachting en ongeveer evenveel opnames in dagopname. Onze activiteit is voornamelijk ambulant met 14000 raadplegingen per jaar, en ongeveer 2500 EEG, 500 EMG, 150 SSEP.

 

Onze dienst telt 14 stafleden, die allemaal een doctoraat hebben verdedigd en actief zijn in het wetenschappelijk onderzoek en het onderwijs. In de meeste subdisciplines zijn 2 of 3 stafleden actief. In onze dienst worden 11 kandidaat specialisten in de neurologie opgeleid.

 

We beschikken over een team van 5 studieverpleegkundigen. Er lopen een twintigtal klinische studies met in totaal ongeveer 120 patiënten. Sterk ontwikkelde wetenschappelijke lijnen zijn de neurogenetica in dementie, neuromusculaire aandoeningen, epilepsie, ziekte van Parkinson en MSA.

 

We beschikken over een laboratorium neuropathologie waar per jaar ongeveer 60 hersenen worden onderzocht van personen die overleden zijn met een neurodegeneratieve aandoening.

 

We voeren onderzoek naar een tolerogeen dendritische cel vaccin voor behandeling van personen met multiple sclerose. We hebben een sterk uitgebouwd neurovasculair centrum dat in samenwerking met de interventionele radiologie een 120-tal thrombectomieën uitvoert en een veelvoud daarvan patiënten met beroerte verzorgt.

 

Onze dienst kent een uitgebreid netwerk van collega’s neurologen in regionale ziekenhuizen, met wie het goed samenwerken is. Neurologen stagemeesters in deze ziekenhuizen maken deel uit van ons opleidingscollege voor de selectie en opleiding van kandidaat specialisten.

 

Mocht u over een van deze aspecten meer informatie willen, aarzel dan niet om me te schrijven en we spreken een moment af voor een persoonlijk onderhoud.

 

Met vriendelijke collegiale groeten

 

 

Prof. Dr. Patrick Cras Patrick.cras@uantwerpen.be

+32 477 8 666 77